Archive for the ‘fundusz emerytalny’ Category

Czy rząd naprawdę chce zabrać nasze pieniądze?

6 lipca 2007

Z mediów płyną informacje, jakoby rząd planował uniemożliwić dziedziczenie składek emerytalnych odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych. Aż nie chce mi się w to wierzyć, gdyż byłoby to jawne oszustwo.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku. Ponadto zgodnie z art. 31 §  2 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego środki zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego każdego z małżonków należą do ich majątku wspólnego.

Powyższe oznacza, że środki gromadzone na rachunkach w OFE stanowią własność członka funduszu, przy czym ograniczona jest jedynie czasowo możliwość rozporządzania nimi. W związku z tym w moim przekonaniu taka zmiana ustawy, która uzna zgromadzone na rachunkach w OFE składki za nie podlegające dziedziczeniu będzie oznaczała naruszenie prawa własności i dziedziczenia, które to prawa gwarantowane są w art. 64 Konstytucji. Sądzę wobec tego, że zmiana taka jest niedopuszczalna i jedynie niefortunny przekaz medialny powoduje, że takie informacje do nas docierają.