Archive for the ‘usługi prawne’ Category

Organizacja usług prawnych

28 sierpnia 2007

Mecenas Daniłowicz w tekście umieszczonym na portalu Lex, pokusił się o uporządkowanie problemów związanych z organizacją rynku usług prawniczych. Nie budzi moich wątpliwości, że jest to pierwszy tekst, który czytałem, w którym próbuje się przedstawić racjonalne pomysły i odejść od aktualnej retoryki panującej w tego rodzaju dyskusjach, a sprowadzającej się do tego, że musi zostać utrzymane status quo. Gdyby jeszcze ktoś chciał dyskutować o sensowności zaproponowanego rozwiązania kluczowego (na razie jednego, ale ma być ciąg dalszy) problemu, to debata na ten temat mogła by ruszyć naprzód.

Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że każde rozwiązanie, które pozwoli świadczyć usługi prawne wszystkim prawnikom posiadającym nie tylko ukończone studia prawnicze (które aktualnie do wykonywania zawodu nie przygotowują w zasadzie w ogóle), jest słuszne. Jeśli jednak doszłoby do zmiany modelu kształcenia na studiach prawniczych, to słuszne byłoby odejście od dodatkowych egzaminów. Oczywistym jest jednak dla mnie, że kluczowe jest wprowadzenie jednolitych zasad etycznych, które oczywiście można byłoby zaostrzać w ramach poszczególnych korporacji zawodowych czy zawodów.

Ciekaw jestem, jakie dalsze propozycje od mecenasa wypłyną.